Studia podyplomowe

Kursy uzupełniające


REJESTRACJA ZAMKNIĘTA

O kursach

Oferta kursów dodatkowych z tematyki związanej z programem studiów podyplomowych Data Science i Big Data.

Korzyści

Jeszcze więcej wiedzy

Możliwość pogłębienia wiedzy z tematyki poruszanej w ramach studiów

Różnorodność tematyczna

Okazja poznania wybranego tematu z obszaru BD lub DS

Zajęcia z ekspertami

Szkolenia prowadzą wykładowcy studiów podyplomowych Data Science i Big Data

Kurs na renomowanej uczelni

absolwenci uzyskają zaświadczenia ukończenia kursu na Politechnice Warszawskiej

Dowiedz się więcej

Deep Learning

10.11.2020 - 11.11.2020

Prowadzący Lorem Ipsum

CZAS TRWANIA

WIĘCEJ

NLP

10.11.2020 - 11.11.2020

Prowadzący Lorem Ipsum

CZAS TRWANIA

WIĘCEJ

Deep Learning

Deep Learning - w zastosowaniach rozpoznawania obrazów oraz deep reinforcement learning.

Cel szkolenia:

Lorem ipsum

 • Zapoznanie uczestników z budową sieci neuronowych
 • Nabycie umiejętności trenowania głębokich sieci neuronowych z wykorzystaniem biblioteki Keras
 • Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w prostych zagadnieniach rozpoznawania obrazów
 • Zapoznanie uczestników z problemem uczenia ze wzmocnieniem (ang. reinforcement learning).
 • Wykorzystanie nabytych umiejętności w trenowaniu sieci głębokich w obszarze uczenia ze wzmocnieniem (stworzenie algorytmu uczącego się przykładowej gry ze środowiska Atari OpenAI Gym (lub innego prostszego środowiska - w zależności od dostępnych zasobów obliczeniowych)
 • Przedstawienie najnowszych wyników badań w obszarze Deep Reinforcement Learning

Wymagania wstępne:

lorem ipsum:

 • Umiejętność programowania w językach “wysokiego poziomu” (w czasie szkolenia wykorzystywany będzie Python)
 • Znajomość podstaw uczenia maszynowego, algebry liniowej oraz statystyki

Adresaci

Dla kogo są przeznaczone nasze studia?

Adresatami szkolenia są osoby, które zajmują się zawodowo analizą danych oraz programiści i specjaliści IT, którzy chcieliby zdobyć praktyczne umiejętności z obszaru Deep Learning’u w zakresie rozpoznawania obrazów oraz uczenia ze wzmocnieniem.

Program

Lorem ipsum

 1. Budowa wielowarstwowych sieci neuronowych
 2. Wstęp do api biblioteki Keras

 1. Metody oraz dobre praktyki związane z optymalizacją wag w sieciach głębokich
 2. Re-użycie wytrenowanych modeli - transfer learning
 3. Zapobieganie przeuczeniu sieci

 1. Wprowadzenie
 2. Przegląd popularnych architektur sieci: LeNet, AlexNet, ResNet, Xception, SENet.

 1. Ćwiczenia do modułów 1-3

 1. Procesy Decyzyjne Markova i definicja problemu uczenia ze wzmocnieniem
 2. Przegląd metod tabelarycznych (programowanie dynamiczne, metody Monte Carlo, TD(0), Q-Learning )
 3. Wprowadzenie do Deep Q-Learning z wykorzystaniem OpenAI Gym

 1. Ćwiczenia do modułu 5

Pobierz program Deep Learning w .pdf

Pobierz Zapytaj lub zapisz się na kurs "tutaj" >>

NLP

Lorem ipsum

Cel szkolenia:

Lorem ipsum

 • Nauczenie szeregu narzędzi do pracy z danymi tekstowymi.
 • Przedstawienie szeregu przykładów użycia pokrywających większość tematów tej dziedziny.

Wymagania wstępne:

lorem ipsum:

 • Wymagana podstawowa wiedza z programowania w dowolnym języku (np. Python, R, matlab itp).

Adresaci

Dla kogo są przeznaczone nasze studia?

Lorem ipsum

Program

Lorem ipsum

 • Co to jest NLP
 • Czemu NLP jest trudne?
 • Różnice względem danych ustrukturyzowanych
 • Obszary i zastosowania

 • Przygotowania danych do modelowania
 • Reprezentacja danych tekstowych w postaci numerycznej
 • Machine learning w modelowaniu NLP - przykład klasyfikacji

 • Sieci rekurencyjne
 • Sieci konwolucyjne
 • One-hot embeddings
 • Word embeddings
 • Word2Vec
 • Glove
 • Fasttext
 • Sentence embeddings
 • Universal Sentence Encoder

 • Jak działa model języka?
 • Mechanizm attencji i transformer
 • Kontekstowe embeddingi - najnowsze osiągnięcie w 2018 i 2019 roku
 • Przykłady algorytmów
 • Praktyka z użyciem biblioteki Flair