Dla słuchaczy

Poczta w domenie @pw.edu.pl

Informacje na temat dostępu do poczty w domenie @pw.edu.pl dostępne są na stronie studiów podyplomowych Java EE, oraz na stronie WEiTI.


Nagrywanie zajęć

Organizatorzy studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Informatyki nie rejestrują oraz nie wyrażają zgody na rejestrowanie przez słuchaczy zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. Takie stanowisko jest związane z regulacjami w zakresie RODO i ochroną praw autorskich przynależną wykładowcom oraz uczelni dotyczącą wykorzystywanych podczas zajęć materiałów. Rejestrowanie zajęć ma również negatywny wpływ na aktywność słuchaczy, co przekłada się na zmniejszoną efektywność zajęć.

Data Science

EDYCJA 2023L

Terminarz zajęć

Semestr I
4-5 mar,
18-19 mar,
1-2 kwi,
22-23 kwi,
13-14 maj,
27-28 maj,
17-18 cze,
1-2 lip

Semestr II
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3

EDYCJA 2023Z

Terminarz zajęć

Semestr I
30 wrz-1 paz,
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3,
grupa 4

Big data

EDYCJA 2023L

Terminarz zajęć

Semestr I
4-5 mar,
11-12 mar,
25-26 mar,
15-16 kwi,
20-21 maj,
3-4 cze,
24-25 cze

Semestr II
30 wrz-1 paz,
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,

EDYCJA 2023Z

Terminarz zajęć

Semestr I
30 wrz -1 paz,
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2

Wizualna analityka danych

EDYCJA 2023L

Terminarz zajęć

Semestr I
18-19 mar,
1-2 kwi,
22-23 kwi,
13-14 maj,
27-28 maj,
17-18 cze,
1-2 lip

Semestr II
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,

EDYCJA 2023Z

Terminarz zajęć

Semestr I
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,

Ukończenie studiów

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów realizowanych w trakcie studiów podyplomowych.

macbook image

Egzamin końcowy dla słuchaczy Data Science

Ukończenie studiów następuje na podstawie egzaminu końcowego.

Słuchacze, którzy zakończyli zajęcia dydaktyczne w poprzednich edycjach, a chcieliby przystąpić do egzaminu, proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Skalską (agnieszka.skalska2@pw.edu.pl).

Egzamin końcowy dla słuchaczy Big Data

Ukończenie studiów następuje na podstawie egzaminu końcowego.

UWAGA! Osoby, dla których edycje studiów już się zakończyły, tj. edycja 13 (2022Z) i wcześniejsze, nadal obowiązuje przygotowanie projektu końcowego.

macbook image
macbook image

Praca końcowa dla słuchaczy Wizualnej analityki danych

Ukończenie studiów następuje po przygotowaniu i obronie pracy końcowej. W trakcie przygotowania pracy końcowej należy uwzględnić poniższe wskazówki:

Obrony prac końcowych odbędą się w dniach 24-25 czerwca.

Osoby chcące bronić pracę powinny zamieścić wersję pracy w formacie .pdf na platformie OKNO tutaj do 5 czerwca 2023 r.