WYBIERZ

STUDIA PODYPLOMOWE

Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej jest jedną z najważniejszych w Polsce instytucji akademickich zajmujących się badaniami i nauczaniem m.in. w dziedzinie systemów informacyjnych. Nasze studia prowadzone są przez praktyków: osoby na co dzień stosujące narzędzia i metody analizy dużych zbiorów danych w celu rozwiązania konkretnych problemów.

REJESTRACJA OTWARTA

Data Science

Algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data

Więcej informacji

REJESTRACJA OTWARTA

Big Data

Przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych

Więcej informacji

REJESTRACJA OTWARTA

Wizualna analityka danych

Więcej informacji