Dla słuchaczy

Poczta w domenie @pw.edu.pl

Informacje na temat dostępu do poczty w domenie @pw.edu.pl dostępne są na stronie studiów podyplomowych Java EE, oraz na stronie WEiTI.


Nagrywanie zajęć

Organizatorzy studiów podyplomowych prowadzonych w Instytucie Informatyki nie rejestrują oraz nie wyrażają zgody na rejestrowanie przez słuchaczy zajęć prowadzonych w trybie zdalnym. Takie stanowisko jest związane z regulacjami w zakresie RODO i ochroną praw autorskich przynależną wykładowcom oraz uczelni dotyczącą wykorzystywanych podczas zajęć materiałów. Rejestrowanie zajęć ma również negatywny wpływ na aktywność słuchaczy, co przekłada się na zmniejszoną efektywność zajęć.

Data Science

EDYCJA 2022Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
1-2 paz,
15-16 paz,
5-6 lis,
26-27 lis,
10-11 gru,
14-15 sty,
28-29 sty,
11-12 lut

Semestr II
11-12 mar,
25-26 mar,
15-16 kwi,
6-7 maj,
20-21 maj,
3-4 cze,
24-25 cze

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3,
grupa 4

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3,
grupa 4

EDYCJA 2023L

Terminarz zjazdów

Semestr I
4-5 mar,
18-19 mar,
1-2 kwi,
22-23 kwi,
13-14 maj,
27-28 maj,
17-18 cze,
1-2 lip

Semestr II
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,
grupa 3

EDYCJA 2023Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
30 wrz-1 paz,
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Big data

EDYCJA 2022Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
1-2 paz,
8-9 paz,
22-23 paz,
19-20 lis,
3-4 gru,
17-18 gru,
21-22 sty,
4-5 lut

Semestr II
4-5 mar,
18-19 mar,
1-2 kwi,
22-23 kwi,
13-14 maj,
27-28 maj,
17-18 cze,
1-2 lip

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,

EDYCJA 2023L

Terminarz zjazdów

Semestr I
4-5 mar,
11-12 mar,
25-26 mar,
15-16 kwi,
20-21 maj,
3-4 cze,
24-25 cze

Semestr II
30 wrz-1 paz,
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2

EDYCJA 2023Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
30 wrz -1 paz,
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Wizualna analityka danych

EDYCJA 2022Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
15-16 paz,
5-6 lis,
26-27 lis,
10-11 gru,
14-15 sty,
28-29 sty,
11-12 lut

Semestr II
11-12 mar,
25-26 mar,
15-16 kwi,
6-7 maj,
20-21 maj,
3-4 cze,
24-25 cze

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,

Semestr II:
grupa 1,
grupa 2,

EDYCJA 2023L

Terminarz zjazdów

Semestr I
18-19 mar,
1-2 kwi,
22-23 kwi,
13-14 maj,
27-28 maj,
17-18 cze,
1-2 lip

Semestr II
7-8 paz,
21-22 paz,
18-19 lis,
2-3 gru,
16-17 gru,
20-21 sty,
3-4 lut

Plan zajęć

Semestr I:
grupa 1,
grupa 2,

EDYCJA 2023Z

Terminarz zjazdów

Semestr I
14-15 paz,
4-5 lis,
25-26 lis,
9-10 gru,
13-14 sty,
27-28 sty,
10-11 lut

Plan zajęć

Lokalizacja sal

Jak do nas trafić?

Ukończenie studiów

Warunkiem przystąpienia do egzaminu końcowego lub obrony pracy końcowej jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów realizowanych w trakcie studiów podyplomowych.

macbook image

Egzamin końcowy dla słuchaczy Data Science

Ukończenie studiów następuje na podstawie egzaminu końcowego.

Słuchacze, którzy zakończyli zajęcia dydaktyczne w poprzednich edycjach, a chcieliby przystąpić do egzaminu, proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Skalską (agnieszka.skalska2@pw.edu.pl).

Praca końcowa dla słuchaczy Big Data

Ukończenie studiów następuje po przygotowaniu i obronie pracy końcowej. W trakcie przygotowania pracy końcowej należy uwzględnić poniższe wskazówki:

Elektroniczną wersję pracy w formacie .pdf należy zamieścić na platformie OKNO tutaj.

Termin składania prac końcowych: 2 czerwca 2023

W przypadku złożenia pracy niespełniającej wymagań, informacja o tym zostanie przekazana indywidualnie 6 czerwca 2023 (dla osób, które nadesłały prace do 2 czerwca). Jeśli niedociągnięcia i braki nie będą zbyt duże będzie możliwość dostarczenia poprawionej wersji pracy do 9 czerwca.

Obrona prac: 17-18 czerwca 2023.

Słuchacze, którzy zakończyli zajęcia dydaktyczne w poprzednich edycjach, a chcieliby przystąpić do obrony pracy końcowej, proszeni są o kontakt z Panią Agnieszką Skalską (agnieszka.skalska2@pw.edu.pl) przed zamieszczeniem pracy na platformie.

macbook image
macbook image

Praca końcowa dla słuchaczy Wizualnej analityki danych

Ukończenie studiów następuje po przygotowaniu i obronie pracy końcowej. W trakcie przygotowania pracy końcowej należy uwzględnić poniższe wskazówki:

Obrony prac końcowych odbędą się w dniach 24-25 czerwca.

Osoby chcące bronić pracę powinny zamieścić wersję pracy w formacie .pdf na platformie OKNO tutaj do 5 czerwca 2023 r.